Back

Всеукраїнська школа з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання «Агенти змін» вважає своїм обов’язком захищати конфіденційність та недоторканність наданої їй інформації користувачем сайту (далі – Користувач). Ця Угода Користувача (далі – Угода) укладається між Користувачем та Всеукраїнською школою з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання «Агенти змін» (далі – Школа «Агенти Змін») і регулює використання інтернет-сайту https://agentyzmin.org.ua/ (далі – Сайт), який є власністю Школи «Агенти Змін», збору та обробки персональних даних для поштової розсилки та опрацювання анкет вступників.

 1. Загальні положення

1.1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі – Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою https://agentyzmin.org.ua/. Угода користувача й інші правила, передбачені на Сайті.

1.2. Відповідно до Закону, Школа «Агенти змін» здійснює обробку персональних даних Користувачів на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень та для виконання правочину, стороною якого є Користувач.

1.3. Угода націлена на публічне інформування Користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається Користувачем для Школи «Агенти Змін». Використовуючи Сайт Користувач погоджується з усіма правилами та умовами даної Угоди. 

1.4. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту.

 1. Збір та використання персональних даних

2.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований, або може бути конкретно ідентифікований.

Персональні дані, які обробляє Школа «Агенти змін», охоплюють контактні дані, які надаються Користувачами при використанні Послуг (прізвище та ім’я, вік, адреса електронної пошти, місто проживання). Інформація отримується при використанні Користувачем форми підписки на розсилку на сторінці Сайту. 

2.2. Неперсоніфікована інформація – інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.

До неперсоніфікованої інформації належать: версія операційної системи, приблизне місцезнаходження пристрою у разі самостійного надання згоди Користувачем на використання гео-локації, IP-адреса пристрою, використовуваний інтернет-браузер.

2.3. Персональні дані користувача використовуються:

 • В цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту. 
 • Обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації, сегментації Користувачів (у разі підписки Користувача на розсилку).
 • Зв’язку з Користувачами з метою інформування про анонси, новини та  пропозиції Школи «Агенти змін» (у разі використання Користувачем Контактної форми для зв‘язку на сайті).

2.4. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення роботи Сайту, будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

 1. Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача

3.1. Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Школи «Агенти змін», доступ до яких є лише в адміністративної команди Школи «Агенти змін».

 1. Безпека

4.1. На Сайті вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.

4.2. Школа «Агенти змін» не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних. 

4.3. Інформація, що розміщена на веб-ресурсах Школи «Агенти змін», охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена без дозволу контактних осіб Школи «Агенти змін».

 1. Права, обов’язки та відповідальність Користувача та Школи «Агенти змін»

5.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це Школу «Агенти змін» й надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).

5.2. Користувачеві заборонено:

 • Вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману.
 • Використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті.
 • Здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів.
 • Розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.

5.3. Відповідальність Користувача:

 • Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.
 • За порушення умов даної Угоди, Школа «Агенти змін» має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту.

5.4. Відповідальність Школи «Агенти змін»:

 • Приймає на себе зобов’язання по зберіганню та збереженню конфіденційності персональних даних наданих Користувачем на Сайті.
 • Приймає на себе зобов’язання по перевірці, зміні та контролю інформації, що розміщена на Сайті, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
 • Не несе відповідальності за зміст сторонніх сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, як рекламні (тобто не розміщені адміністраторами Сайту) і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.
 • Не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
 1. Файли cookie

6.1. Cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Користувача під час відвідування сайту Школи «Агенти змін». На Сайті можуть бути використані файли cookie, щоб зрозуміти, який вміст вас цікавить, і запам’ятати вас, якщо ви знову завітаєте на сайт. Школа «Агенти змін» зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно бездоганне і оптимізоване використання Сайту Користувачем.

6.2. Файли cookie, які можуть бути використані не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем Сайту. Інші файли cookie залишаються на пристроях Користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача при наступному відвідуванні.

 1. Заключні та додаткові положення

7.1. Спори між Правовласником і Користувачем вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, справа передається на розгляд до суду.

7.2. До даної Угоди й відносинам між Школа «Агенти змін»  та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

7.3. Усі зміни, внесені Школа «Агенти змін» до цієї Угоди, набирають чинності й стають обов’язковими до виконання з моменту їх розміщення у відповідному розділі Сайту.

7.4. Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що підтверджується фактом користування Сайтом, яке здійснює Користувач, і діє до повного виконання Школою «Агенти змін»  та Користувачем взятих на себе зобов’язань згідно з цією Угодою.

7.5. У випадку виникнення запитань щодо Угоди користувача, надсилайте лист на електронну пошту scakyiv@gmail.com