Back

ЩО ДАЄ МОЇЙ ДИТИНІ / УЧНЯМ УЧАСТЬ У ШКОЛІ “АГЕНТИ ЗМІН”?

Школа “Агенти змін” – це перший всеукраїнський проєкт, метою якого є виховання громадянської свідомості учнівської молоді шляхом неформального інтерактивного навчання, що втілюється з 2015 року. Школа є першою в Україні спробою системного навчання дітей громадянській освіті, яка передбачає створення умов для формування у підлітків активної життєвої позиції, здатності до самореалізації в умовах життя у громадянському суспільстві, набуття успішного соціального досвіду, лідерських якостей та усвідомлення причетності до локальної громади.

Теоретичним підґрунтям розроблення програми Школи «Агенти змін» є теорія навчання в дії (learning by doing) Джона Дьюі. Навчання в дії – це отримання знань, умінь та навичок під час практичної діяльності.

Найефективніше розуміння й засвоєння інформації відбувається через дію, її подальше осмислення та пошук шляхів удосконалення. Тому таке навчання є одним з основних принципів неформальної освіти. Воно передбачає внесення до навчальної програми достатньої кількості практичних вправ і опрацювання теоретичного матеріалу на практиці (наприклад, через роботу в малих групах чи рольові ігри).

Кожен учень опановує сукупність знань, умінь, навичок та інших компетенцій у процесі навчання за програмою, яку можна ідентифікувати, кількісно оцінити й виміряти. Наш курс включає як розвиток громадянських компетенцій учнів, так і «soft-skills» через використання інтерактивних технологій навчання та різноманітних засобів і методів з метою набуття нових знань, розвитку соціальних та особистісних компетенцій, формування чи переосмислення власної позиції.

В освітньому процесі агенти змін – це учні, які краще підготовлені до майбутнього. Як припускають вчені Дж. Міровський і C. Росс,”агентство” – це ресурс, який розробляють люди і який змінюється через соціальний прошарок, особистий досвід та життєвий шлях. Це готовність брати на себе відповідальність і ставати активною частиною суспільства, створюючи зміни та впроваджуючи інновації. У нашому випадку підлітки, що реалізовують власні проєкти та запроваджують ініціативи, стають такими інноваторами й «агентами змін» у своїх громадах.

Як відбувається навчання в школі​

Методологія школи